Fałszerstwa dzieł sztuki istnieją od niepamiętnych czasów. Fałszuje się wszystko: obrazy, rzeźby czy też wyroby rzemiosła artystycznego. Osoba niebędąca historykiem sztuki nie jest w stanie samodzielnie ocenić, czy dane dzieło sztuki jest oryginalne. Ekspertyza obrazów wymaga bowiem dużej wiedzy nie tylko z zakresu historii sztuki, ale również znajomości technik malarskich charakterystycznych dla określonego twórcy bądź danej epoki.
Dr hab. Magdalena Śliwka-Kaszyńska z Katedry Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego w wykładzie pt. „Na tropie fałszerstw dzieł sztuki” opowie o nowoczesnych metodach analitycznych, dzięki którym eksperci jednoznacznie potrafią ustalić, czy dane dzieło jest oryginalne czy jest falsyfikatem. Obecnie, dzięki postępowi w nauce można prawie w stu procentach ujawnić fałszerstwo, a nawet stwierdzić, kto tego dokonał. Najsłynniejsze fałszerstwa ostatniego stulecia wykryto właśnie dzięki zastosowaniu nowoczesnych narzędzi analitycznych.

Data i miejsce:

03.02.2017 r.
Politechnika Gdańska
Wskazanie bezpośredniego miejsca spotkania przy zapisach.

Zapisy:

Tel. 58 348 60 68 lub e-mail: promocja@pg.gda.pl
Grupy maks. 20 osób
Czas trwania: 45 min