Będzie można zapoznać się tutaj z pracą archeologa i antropologa, dowiedzieć, gdzie pracują, co odkrywają i dlaczego ich praca jest bardzo ważna dla poznania życia dawnych mieszkańców miasta. Nauka o archeologii i antropologii będzie pokazana na przykładzie badań wykopaliskowych, które były prowadzone na Kępie Dominikańskiej. To jedno z najważniejszych odkryć ostatnich lat w Gdańsku, gdzie zachowały się relikty najstarszego kościoła miejskiego, ale także średniowiecznego cmentarzyska, klasztoru OO. Dominikanów oraz nowożytne ossuaria. Warsztaty są przeznaczone dla dzieci szkolnych.
Preferowany wiek – od 5 klasy szkoły podstawowej.

Data i miejsce:
29.01.2017

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
Piwnica Romańska Oddział Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, Pl. Dominikański 1

Zapisy:

Od 24 stycznia będą przyjmowane zapisy w Oddziale MAG Piwnica Romańska
tel. 508 816 502
Czas trwania: 60 min.