NAGRODA NAUKOWA MIASTA GDAŃSKA IM. JANA HEWELIUSZA, nazywana także Pomorskim Noblem, przyznawana za wybitne osiągnięcia naukowe, ustanowiona została w 1987 roku, jednakże pierwszego laureata wyłoniono w 1988 roku, dotychczas otrzymało ją 41 gdańskich naukowców. Przez kilkanaście lat Nagroda przyznawana była jedynie w dziedzinie nauk ścisłych
i przyrodniczych, a w 2001 roku po raz pierwszy przyznano ją także w dziedzinie nauk humanistycznych. Nagroda Naukowa przyznawana jest na wniosek Kapituły, której przewodniczą prezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku oraz prezes Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. W skład Kapituły Nagrody wchodzą także rektorzy państwowych wyższych uczelni
w Gdańsku, przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska, dotychczasowi laureaci Nagrody oraz przedstawiciel gdańskich niepublicznych uczelni wyższych. Uroczystość wręczenia Nagrody Naukowej odbywa się rokrocznie w rocznicę urodzin Jana Heweliusza tj. 28 stycznia. W 2017 roku Nagroda zostanie przyznana po raz 29.

 

Zeszłoroczni laureaci:

prof. Danuta Popinigis z Akademii Muzycznej w Gdańsku (nauki humanistyczne i społeczne)

prof. Marek Żukowski z Uniwersytetu Gdańskiego (nauki przyrodnicze i ścisłe)

 

Tegoroczni Laureaci:

prof. dr hab. Jerzy Zajadło – nauki humanistyczne i społeczne

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Zajad%C5%82o

 

prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki – nauki ścisłe i przyrodnicze

http://www.korozja.pl/index.php/pl/szczegoly-pracownika?pracownik-id=1

 

Wejście na uroczystość tylko na zaproszenia.

Miejsce:

Ratusz Głównego Miasta
ul. Długiej 46/47
80-830 Gdańsk