Bibliotheca Senatus Gedanensis. W służbie nauki gdańskiej

Organizator w ramach Święta Gdańskiej Nauki: Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska

Termin: 28 stycznia – 4 lutego

Miejsce: ul. Wałowa 15

Nauka gdańska w okresie wczesnej nowożytności miała szansę rozwoju dzięki istnieniu zinstytucjonalizowanego szkolnictwa, a także odpowiedniego zaplecza książkowego. Już w momencie otwierania Gimnazjum Gdańskiego w czerwcu 1558 roku wiadomo było, że otwarcie książnicy miejskiej jest nieodzowne. Przez wiele lat Rada Miasta Gdańska działała w tym kierunku, ale ostatecznym impulsem, któremu zawdzięczamy otwarcie biblioteki stało się przybycie do Gdańska w 1591 roku markiza Orii, Jana Bernarda Bonifacio i przekazanie przez niego Radzie Miasta Gdańska jego prywatnego księgozbioru. 22.06.1596 w dawnym klasztorze franciszkańskim, będącym wówczas siedzibą Gimnazjum Gdańskiego, została otwarta Bibliotheca Senatus Gedanensis, czyli Biblioteka Rady Miasta. Jej księgozbiór, oparty na darze Bonifacio, z biegiem lat się rozrastał i służył naukowcom oraz kolejnym pokoleniom uczniów Gdańskiego Gimnazjum. Wśród jej czytelników, a zarazem i darczyńców, warto wymienić wielu zasłużonych dla Gdańska profesorów i uczniów, takich jak Jan Heweliusz, Piotr Krüger, Abraham Calov, Bartłomiej Keckermann, Joachim Oelhaf, Samuel Schelwig, Paweł Pater, Krzysztof Celestyn Mronogowiusz, czy Gotfryd Lengnich. Pracując w gdańskiej książnicy mieli do czynienia między innymi z woluminami pochodzącymi z kolekcji znanych gdańskich rodzin, takich jak Engelkowie, Schmiedenowie, Groddeckowie, które na przestrzeni wieków przekazywały je w darze bibliotece.