Nagroda Naukowa Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza, przyznawana za wybitne osiągnięcia naukowe, została ustanowiona w 1987 roku. Przez kilkanaście lat Nagrodę wręczano jedynie w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych. W 2001 roku po raz pierwszy przyznano ją także w dziedzinie nauk humanistycznych, zaś w 2013 roku kategoria ta została poszerzona o nauki społeczne. Uroczystość wręczenia Nagrody Naukowej odbywa się rokrocznie w rocznicę urodzin Jana Heweliusza. Nagrodę Naukową  Miasta Gdańska otrzymało już 41 naukowców.

Termin: 28 stycznia, godz. 12:00

Miejsce: Ratusz Głównego Miasta, ul. Długa 46/47